Cuan Mhuire

Beidh daoine ó Chuan Mhuire ag teacht chuig an scoil ar an 31ú Eanair chun caint leis na páistí i Rang 6 faoi andúil alcól, drugaí agus gealghlacadóireacht. Níl am socraithe go fóill ach is dócha go mbeidh sé ar maidin. Coiméadfaidh mé sibh ar an eolas nuair a bheidh sé eagraithe. Tá sé rí-thábhachtach go mbíonn ar a laghad tuismitheoir amháin i láthair le gach páiste ar an lá.

On the 31st January, people from Cuan Mhuire will be coming to the school to speak to the 6th class children about alcohol, drug and gambling addiction. A specific time hasn’t been arranged yet but it will more than likely take place in the morning. I will inform you when a time has been organised. It is very important that at least one parent is present with their child on the day.

Go raibh maith agaibh,

Múinteoir Caitríona.

Seó na Nollag 2016!

img_0015

Beidh Rang 6 ag cuir ‘Charlie agus an Monarchan Seacláide’ ar an stáitse ar an Luan 19ú Mí na Nollag ag 2i.n i halla na scoile! Tá fáilte roimh an chlann ar fad! Ag súil le sibh ar fad a fheiceáil ann 🙂

6th class will be performing their take on ‘Charlie and the Chocolate Factory’ on Monday 19th December at 2pm in the school hall! All family members are welcome!! Looking forward to seeing you there 🙂 

Múinteoir Caitríona 

Cruinniú faoin gCóineartú.

Bhí cruinniú againn ar an gCéadaoin faoin gCóineartú. Seo liosta de na príomh rudaí a d’eascair as an gcruinniú:

On Wednesday night there was a meeting about the Confirmation. Please find below a list of the most important items that arose from the meeting:

 

  • Is é an tAthair Mac Gréil atá mar Sheiplíneach na Scoile. Beidh na páistí ag freastal ar aifreann ar an 8ú Mí na Nollag leis an scoil agus beidh aifreann againn ar scoil ar an 1ú Feabhra.

An tAthair Mac Gréil is the school’s Chaplin and will be confirming the children. The children will be                    attending mass on the 8th December with the school and there will be mass in the school on the 1st                    February.

 

  • teastaisí baiste ag teastáil ó na páistí chomh luath agus is féidir.

      Baptismal certs are required from the children as soon as possible. 

 

  • Iarrtar ar thuismitheoirí a bpáiste a thabhairt ar aifreann go rialta i rith na bliana. Beidh an clár Beo go Deo a leanúint againn ar scoil, chomh maith le moltaí ó ‘You Shall Be My Witnesses’. Beidh na páistí ag cur leabhar scrap le chéile chomh maith leis an t-ullmhúcháin ar fad a bheidh déanta curtha istigh ann.

     We ask that your child would attend mass regularly during the year. We will be following the Beo go            Deo programme in school, as well as suggestions from ‘You Shall Be My Witnesses.’ The children will also          be putting a scrapbook together, putting all the work as they prepare for Confirmation in it.

 

  • Solas Bhríde agus Cuan Mhuire: Rachaidh na páistí ar lá mhachnaimh go Solas Bhríde i Mí Feabhra.  Tabharfaidh daoine ó Chuan Mhuire cuairt ar na páistí ar scoil i Mí Eanair. Caithfidh tuismitheoir a bheith i láthair leis na páistí ar an lá sin.

     The children will attend a day of meditation in Solas Bhríde in February. They will receive a visit from people         in Cuan Mhuire in January. It is important to note that a parent must be present with their child on the day of       the talk with Cuan Mhuire in order for their child to attend.

 

  • Searmanas an tSolais (Ceremony of Light): 15ú Márta 2017 @ 7 i.n. (15th March 2017 @ 7pm).

Beidh Searmanas an tSolais ar siúl i halla na scoile. Beidh a gcoinneal baiste uathu ar an oíche.

      The Ceremony of Light will take place in the school hall. The children will need their baptismal candle on            the night. 

 

  • Lá an Chóineartaithe (Confirmation Day): 1ú Aibreán 2017 @  2 i.n. (1st April 2017 @ 2pm).

Beidh róbaí á chaitheamh ag na páistí ar an lá. Tá cead ag urra amháin dul suas leo go dtí an altóir. Beidh          cathaoir faoi leith ann dóibh. Ó thaobh ainm a roghnú don Chóineartú, roghnaigh ainm atá tábhachtach don        teaghlach nó roghnaigh ainm Naoimh. Ní ceadaítear gg a ghlacadh i rith an searmanais.

     The children will wear robes over their clothes on the day of the Confirmation. Each child will be allowed to          bring one sponsor to the altar with them. Their sponsor will be assigned a specific seat in the church. With          regard to picking their Confirmation name, it is important that the children pick a name that has a meaning to      the family or a saint’s name. Taking pictures during the ceremony is not permitted.

Táimid ag siúl go mór leis an lá cheana féin agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh go léir a tháinig go dtí an gcruinniú ar an gCéadaoin.

Múinteoir Caitríona.

Dáta don dhialann!!

image

Seachtain ón Aoine, an 14ú Deireadh Fómhair @ 2i.n, beidh ár rang ag cuir sliocht as an úrscéal ‘Osama, Obama, Ó a Mhama!’ le Ré Ó Laighléis ar an stáidse san Amharclann Cois Abhainn. Táimid i mbun cleachtadh faoi láthair agus tá ag éirí go hiontach linn!! Táimid ag súil go mór leis an lá cheana!!

 

A week from Friday, the 14th October @ 2pm, our class will be performing an extract of Ré Ó Laighléis’s novel ‘Osama, Obama, Ó a Mhama!’ in the Riverbank Theatre. We are practicing in school at the moment and we’re doing great!! We’re really looking forward to the day out already!!

Múinteoir Caitríona